Agenda des matchs à venir | Football Club de Maisons-Alfort

Agenda des matchs à venir

E C O L E   D E   F O O T

Samedi  2018 :

 

 • U13 Elite :

 

 • U13 A / U12 B :

 

 • U12 A / U12 B :

 

 

 

 

 

 • U11 Angleterre / Belgique / Cameroun / Dominicaine :

 

 

 

 • U11 Espagne / Fidji :

 

 

 

 • U9 / U8 :

 

 • U6/U7 :

 

 

C o m p é t i t i o n s   d u   S A M E D I

 

Samedi 2018 :

 • U15 A :

 

 •  U15 B :

 

 • U15 C :

 

 • U15 D :

 

 

 

F E M I N I N E S

 

Samedi Mai 2018 :

 

 •  Séniors :

 

 • U16 à 11 :

 

 

Dimanche 2018 :

 • U16 à 7 :

 

 • U13 :

 

 • U11 :

 

 • U6 à U9 :

 

 

 

C o m p é t i t i o n s   d u   D I M A N C H E

Dimanche 2018 :

 

 • SENIORS A :

 

 • SENIORS B :

 

 

 

 • Vétérans +45 :

 

 • Vétérans +35 :

 

 • CDM :

 

 

 • U19 A :

Joueurs convoqués :

 • U19 B :

 

 

 

 • U17 A :

 

Joueurs Convoqués :

 

 • U17 B :

 

Joueurs Convoqués :